Etusivu

Taloyhtiön ammattijäsenen tavoite ja tärkein tehtävä on ajaa taloyhtiön ja sen osakkaiden etua. Hän on parhaimmillaan moniosaaja, joka osallistuu taloyhtiön hallituksen työskentelyyn ja tuo siihen ulkopuolista näkemystä ja omaa kokemustaan.

Mitä hyötyä hallituksen ammattijäsenestä on?

Aina taloyhtiön hallituksen työ ei suju toivotusti ja mutkattomasti. Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa toimiva ratkaisu voi olla ammattijäsenen palkkaaminen:

– Jos hallitukseen ei löydy riittävästi halukkaita, taloyhtiöllä on mahdollisuus palkata ulkopuolelta ammattijäsen.

– Osakkaiden luottamus hallitusta kohtaan kasvaa, kun heillä on alan asiantuntija hallituksessa.

– Hallituksen jäseneksi on helpompi lupautua, kun vastuunkannossa ja yhtiön edunmukaisten asioiden hoidossa on apuna ammattilainen.

– Isojen korjaushankkeiden läpiviemiseksi (esimerkiksi julkisivu-, ikkuna- ja linjasaneeraus) on järkevää turvautua ammattijäsenen apuun.

– Jos taloyhtiössä tai hallituksen sisällä on erimielisyyksiä, voi ulkopuolinen ammattilainen rauhoittaa tilannetta.

– Hallituksen jäsenet hyötyvät siitä, että ammattijäsen tuo mukanaan tärkeitä kontakteja omista verkostoistaan.

– Ammattilaisen ansiosta hallituksen kokoukset saavat ryhtiä ja napakkuutta.